“The Judgment Factory”

Jag snubblade surfandes över ett litet pedagogiskt trick som jag tror kan vara användbart för oss som vill hitta vägar att främja lite mer komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet i arbets- och samhällsliv. Det är en egentligen enkel sak, men även sådant som är “sunt förnuft” kan ibland behöva ett namn för att uppmärksammas och spridas. Tricket kallas “The Judgment Factory,” på svenska ungefär “Omdömesfabriken” (låter ju som vanligt inte lika tjusigt på svenska som på engelska 🙁 ). Det handlar helt enkelt om att etablera vanan att när någon fäller ett (förhastat) omdöme, gå tillbaka till att kolla vilka informationer som egentligen ligger till grund för omdömet, vilka tolkningar som gjordes av dessa informationer, samt om det finns möjliga alternativa tolkningar av samma informationer.

Läs mer på denna länk:

The Judgment Factory: Reverse engineering dangerous judgments in turbulent times

Det finns en intressant liten Youtubesekvens där en kvinna berättar om hur man använt “The Judgment Factory” för att öka förtroendekapitalet i ett företag som genomgår en rörig omorganisation:

The Judgment Factory: Cultivating a Self-Reflecting Culture to Build Trust

“The Judgment Factory” kan ses som en light-version av Chris Argyris “Ladder of inference,” som fick stor spridning genom att den finns med i Peter Senges The Fifth Discipline Fieldbook. En svensk översikt av “the ladder of inference” finns i denna fil, för utförligare förklaring se t.ex. denna länk: ladder of inference).

3 thoughts on ““The Judgment Factory””

 1. Intressant. Jag har själv funderat på om dessa knep och knåp som lärs ut lite här och där gällande kritiskt tänkande har någon verkan i samhället. Upplysningen om att någon begått logiska fallasier ser jag t.ex. väldigt ofta på internetforum nu för tiden och jag inbillar mig att det inte var lika vanligt för 10 år sedan. Eftersom det mesta på nätet sparas på ett eller annat sätt så vore det intressant att se om användningen av dem gått ned i takt med att uppmärksamheten för dem har ökat (om den nu har det).

  Läste f.ö. en i mitt tycke spännande artikel som tog ett evolutionspsykologiskt perspektiv på anledningen till att vi jämt och ständigt begår dessa logiska felslut. Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory. Finns på http://www.dan.sperber.fr/wp-content/uploads/2009/10/MercierSperberWhydohumansreason.pdf

 2. Hej Jonas. Evidensbaserade tekniker för medvetandeutveckling efterlyses . . . Vore bra om det fanns lite mer av det, men det är ju så infernaliskt omständligt att göra sådana studier, och eftersom det inte är forskning i egentlig mening så är det inte så lätt att få det finansierat heller.

 3. sprang förbi och såg att länken
  The Judgment Factory: Cultivating a Self-Reflecting Culture to Build Trust

  inte finns längre!

  ha det bäst

  Gustav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.