Länkar

Jag kommer här att lägga in en och annan länk till webbplatser som jag tror kan vara av intresse för er som hamnat här.

Kristian Stålne
Kristian har skrivit ett antal blogginlägg som på svenska ger introduktioner till bl.a. Jane Loevingers och Robert Kegans jagutvecklingsmodeller.

Integralt.se
Webbplatsen integralt.se är i skrivande stund i sin linda, det finns inte så värstans mycket material där. Men det är tänkt att webbplatsen ska bli en resurs på svenska för alla som är intresserade av “integrala perspektiv.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.